top of page

PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTYSALON IBIZA IN APELDOORN

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon Ibiza verwerkt van haar klanten. Wanneer je klant wordt van Beautysalon Ibiza of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon Ibiza verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Beautysalon Ibiza | Talingweg 1 | 7331 EM  Apeldoorn
KvK: NL001384803B85 | Telefoon: 0643100732 | E-mail: beautysalonibiza@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon Ibiza en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
                       a) voor- en achternaam
                       b) adresgegevens
                       c) telefoonnummer en e-mailadres
                       d) eventuele voor en na foto’s

2.2       Beautysalon Ibiza verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende             doeleinden:

1) je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
2) je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beautysalon Ibiza;
3) Voor en na foto’s (van bijvoorbeeld wenkbrauwen of wimpers) worden gedeeld op social media na toestemming van jou.

E-mail berichtgeving:
Beautysalon Ibiza gebruikt je naam en e-mailadres om je de nieuwsbrief van Beautysalon Ibiza te versturen met informatie over activiteiten, diensten, aanbiedingen en andere interessante zaken met betrekking tot schoonheid en huidverzorging. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Beautysalon Ibiza verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beautysalon Ibiza passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  1. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beautysalon Ibiza geen gebruik van diensten van derden.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van Beautysalon Ibiza kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beautysalon Ibiza zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beautysalon Ibiza je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beautysalon Ibiza via beautysalonibiza@gmail.com.

 

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.

bottom of page